ts车辆VIN码的校验算法

黄良钵

分类: 程序开发 1343 0

ts版车辆VIN码的校验算法:

/*
 * @Autor: Jason
 * @Date: 2020-12-30 14:36:48
 * @LastEditors: Jason
 * @LastEditTime: 2020-12-30 14:42:54
 * @FilePath: /src/utils/verify_vin.ts
 * @description: vin校验
 */
//车架号验证 vin
export const verifyVin = (vin: string): boolean => {
 if (vin.length > 0 && vin.length != 17) {
  return false;
 } else {
  var vinVal = vin.toUpperCase();
  var charToNum: { [key: string]: number } = {
   A: 1,
   B: 2,
   C: 3,
   D: 4,
   E: 5,
   F: 6,
   G: 7,
   H: 8,
   J: 1,
   K: 2,
   L: 3,
   M: 4,
   N: 5,
   P: 7,
   R: 9,
   S: 2,
   T: 3,
   U: 4,
   V: 5,
   W: 6,
   X: 7,
   Y: 8,
   Z: 9,
  };
  var obj = 0;
  var arr = new Array();
  for (var i = 0; i < vinVal.length; i++) {
   var temp = vinVal.charAt(i);

   if (charToNum[temp]) {
    arr[i] = charToNum[temp];
   } else {
    arr[i] = Number(temp);
   }
   if (i == 8) {
    arr[i] = vinVal.charAt(i);
   }
  }
  var a1 = 8;
  for (var i = 0; i < 7; i++) {
   obj += Number(arr[i]) * a1;
   a1--;
  }

  obj += Number(arr[7]) * 10;

  var a2 = 9;
  for (var i = 9; i < 17; i++) {
   obj += Number(arr[i]) * a2;
   a2--;
  }

  var result: number | string = Number(obj) % 11;
  if (parseInt(result.toString()) === 10) {
   result = 'X';
  }
  if (result == arr[8]) {
   //成功
   return true;
  } else {
   //失败
   return false;
  }
 }
};

参考文献1: js车架号检测(vin)

参考文献2: 车辆VIN码的校验算法

 • 0人 Love
 • 0人 Haha
 • 0人 Wow
 • 0人 Sad
 • 0人 Angry
JavaScript校验vin、ts、vin、vin校验、车辆vin码、车辆识别代号

作者简介: 黄良钵

打赏

博客站长,前端开发工程师

共 0 条评论关于 “ts车辆VIN码的校验算法”

Loading...